Thu. Aug 18th, 2022

Month: January 2021

gps tracker

gps tracker gps tracker คือคำตอบที่คุณมองหาด้วยการทำงานของคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กร่วมกับดาวเทียมบอกพิกัด GPS สามารถส่งพฤติกรรมการใช้งานรถที่น่าสนใจมาให้ผู้ควบคุมทราบรายละเอียดการทำงานของรถ เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน , เส้นทางการวิ่งย้อนหลัง ,ความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ , การจอดรถไม่ดับเครื่อง , ระดับน้ำมัน ฯลฯ โดยข้อมูลต่างๆ จะเก็บไว้ในหน่วยความจำ ซึ่งสามารถถ่ายทอดข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อมาประมวลผล เพื่อผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานและหาวิิธีปรับปรุง…

gps ติดตาม

gps ติดตาม สิ่งที่มีประโยชน์ในยุคสมัยนี้เป็นอย่างมาก ถ้าใครสนใจต้อง Genius tracks gps ติดตาม จีพีเอส ถูกใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในแอปพลิเคชั่นมือถือเช่น Google Maps หรือในอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถยนต์ และอีกหลาย ๆ อย่างที่สามารถช่วยเรื่องความปลอดภัย โทรศัพท์มือถือของเรานั้นก็สามารถเปิดใช้งานจีพีเอสได้เช่นกัน นั้นหมายความว่าสามารถติดตามตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของเราได้ตลอดเวลา จีพีเอส และ…

กฏหมาย การขนส่งทางบก

กฏหมาย การขนส่งทางบก มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง กฏหมาย การขนส่งทางบก การขนส่งสมัยใหม่ด้วยเครื่องจักรกลเกิดขึ้นภายหลังจากการนำเครื่องจักรไอน้ำมาใช้ เครื่องจักรไอน้ำ นำมาใช้เป็นต้นกำลังของเรือและรถไฟ โดยใช้ถ่านหิน และฟืนเป็นเชื้อเพลิง ต่อมามีการพัฒนาเครื่องยนต์ สันดาปภายใน และนำมาใช้กับรถยนต์ เครื่องยนต์สันดาปภายใน มีความสะดวกและเครื่องยนต์มีขนาดเล็ก จึงมีการนำไปใช้กับเรือและรถไฟ การใช้เครื่องจักรไอน้ำขับเคลื่อนยานพาหนะจึงค่อย ๆ หมดไป วิวัฒนาการการใช้เครื่องยนต์สันดาป…

จีพีเอสนําทาง มือถือ

ประโยชน์ของ จีพีเอสนําทาง มือถือ คืออะไร? จีพีเอสนําทาง มือถือ ในปัจจุบันการใช้ GPS ในชีวิตประจำวันเริ่มมีมากขึ้น และมีการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากระบบ GPS ถูกนำมาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ ทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีความสะดวกและเห็นความสำคัญกับระบบ GPS มากขึ้น และระบบ GPS ยังมีประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ เช่น…

ติด จี พี เอ ส รถยนต์

ติด จี พี เอ ส รถยนต์ ติดได้อย่างไร ติด จี พี เอ ส รถยนต์ มีอรรถประโยชน์มากมายทั้งด้านความปลอดภัย และบริหารรถบรรทุก เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย สำรวจพฤติกรรมของผู้ขับ เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สิน บริหารการทำงานของรถได้ดียิ่งขึ้น…