Tag: หน้าต่างกันเสียง

หน้าต่างกันเสียง

หน้าต่างกันเสียง-ความรู้เรื่องกระจกกันเสียง

ความรู้เรื่องกระจกกันเสียง หน้าต่างกันเสียง – ก่อนจะเข้าประเด็นเรื่อง กระจกกันเสียง ต้องมารู้จักกระจก 3 ประเภทกันก่อนนะครับ ประเภทแรกก็คือ… กระจกชั้นเดียว (Single Glazing) ที่มาภาพ: http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/285/23/3/Float-glass-300.jpg กระจกชั้นเดียว ก็คือ กระจกที่มีแผ่นเดียว ไม่ว่าจะ กระจกใส หรือ…

Continue Reading หน้าต่างกันเสียง-ความรู้เรื่องกระจกกันเสียง