ชายาประกายสิทธ์       ชายาประกายสิทธ์  Psychic princess บุตรสาวคนโตของนายกรัฐมนตรีเกิดมากับ พรสวรรค์ เพราะเหตุนี้เธอก็เลยถูกมองว่า ‘ไม่ดีเหมือนปกติ’ แล้วก็ถูกเลี้ยงที่ Mt. หลินหยุน. เมื่ออายุได้ […]