gps tracker

gps tracker

gps tracker

gps tracker คือคำตอบที่คุณมองหาด้วยการทำงานของคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กร่วมกับดาวเทียมบอกพิกัด GPS สามารถส่งพฤติกรรมการใช้งานรถที่น่าสนใจมาให้ผู้ควบคุมทราบรายละเอียดการทำงานของรถ เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน , เส้นทางการวิ่งย้อนหลัง ,ความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ , การจอดรถไม่ดับเครื่อง , ระดับน้ำมัน ฯลฯ โดยข้อมูลต่างๆ จะเก็บไว้ในหน่วยความจำ ซึ่งสามารถถ่ายทอดข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อมาประมวลผล เพื่อผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานและหาวิิธีปรับปรุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้รถ

จีพีเอส ติดตามรถบรรทุกต้องมีฟังก์ชั่นอะไรบ้าง?

ตามกฎหมายที่กรมการขนส่งตั้งระเบียบและข้อบังคับเอาไว้ จีพีเอสติดตามรถบรรทุกต้องเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์ควบคุมและกรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์ โดยรายงานข้อมูลต่างๆ ตามความเป็นจริงในช่วงเวลานั้นๆ เมื่อต้องการติดตามรถบรรทุกคันไหนก็สามารถดึงข้อมูลจริงมาดูได้ทันที โดย GPS Tracker ที่ติดตั้งในรถบรรทุกต้องมีฟังก์ชั่นพื้นฐาน ดังนี้

 • ระดับความเร็ว
 • ข้อมูลการใช้ความเร็ว
 • ชั่วโมงการขับขี่
 • ตำแหน่งพิกัดของตัวรถ
 • สัญญาณเตือนเมื่อขับเร็วเกินกำหนด
 • สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์

ประโยชน์ของเครื่อง GPS(Application)

 • ใช้นำทางไปยังตำแหน่งเป้าหมาย
 • ใช้ติดตามการเคลื่อนที่ของ คน สัตว์ สิ่งของ
 • ใช้ติดตามการเช่ารถ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • ประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรในการเกษตร
 • ประยุกต์ใช้กับระบบจราจร
 • อ้างอิงในการวัดเวลาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลก
 • ออกแบบเครือข่ายและคำนวณตำแหน่งที่ตั้ง
 • ใช้ติดตามตรวจสอบความปลอดภัย
 • การนำทางสามารถนำทางได้ทั้งภาพและเสียง
 • การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • กำหนดจุดเพื่อบรรเทาสาธารณะภัยเช่นติดที่เสื้อชูชีพ
 • การวางผังสำหรับการจัดส่งสินค้า
 • นำไปใช้ในการติดตามบุคคล การค้าค้ายาเสพย์ติด
 • นำไปใช้ประโยชน์ทางการทหาร
 • ติดตามยานพาหนะ รถบรรทุก และตรวจสอบการทำงานของเครื่องกลหนัก เช่น รถ Back hoe , รถตักดิน ฯลฯ

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับการนำทางด้วย GPS ประกอบด้วย

 • ตัวรับสัญญาณดาวเทียม (GPS Receiver Module)
 • หน่วยประมวลผล (CPU)
 • โปรแกรมการนำทาง (Application Software)
 • และข้อมูลแผนที่นำทาง (Map Data)

ปัจจุบันนี้มีเครื่อง GPS ที่มีครบทุกอย่างในตัวเอง ซึ่งจะมีความสะดวกในการใช้งานและมีความเสถียรสูงได้แก่ PND (Personal / Portable Navigation Device) หรือแบบที่ใช้ GPS receiver ร่วมกับ PDA (Personal Digital Assistant) / Pocket PC / โน้ตบุ๊ก / Smart phone เป็นต้น หรือใน Smart Phone รุ่นใหม่ๆก็จะมี GPS มาให้พร้อมเลือกใช้หลายรุ่น ทำให้สะดวกในการใช้งานยามหลงทางหรือใช้งานหาสถานที่ใกล้เคียง

นอกจากอุปกรณ์หลักแล้วยังมีอุปกรณ์เสริม เช่น เสารับสัญญาณภายนอกแบบติดเฉพาะเครื่องต่อเครื่อง หรือ ตัวกระจายคลื่น (GPS radiator) เพื่อให้สามารถใช้ GPS ได้ในที่อับสัญญาณ เช่นในรถที่ติดฟิล์มที่มีสารโลหะอยู่ (หรือที่เรียกกันว่า”ฉาบปรอท”) หรือในอาคาร

บริหารการจัดการ ธุรกิจขนส่ง ด้วยระบบ GPS

เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในปัจจุบันนี้โลกของเราก้าวหน้าไปไกล และหลายธุรกิจได้มีการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจของตัวเองตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ย่างแม่นยำ และรวดเร็วกว่าเดิม ซึ่งองค์กรหลายองค์กรที่จัดอยู่ในการ บริหารการจัดการ ธุรกิจประเภทขนส่งหรือ Logistic มีการนำเอา GPS มาประยุกต์ใช้ในการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ

แล้วธุรกิจของคุณล่ะมีการนำเอา GPS มาใช้ในการทำงานหรือไม่? และ GPS มีอิทธิพลกับธุรกิจของคุณมากกว่าที่คิด แล้วสิ่งที่ GPS จะช่วยเปลี่ยนแปลงการธุรกิจขนส่งของคุณให้นำหน้าคนอื่นได้อย่างไรบ้างเรามาดูกันเลย

เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจด้วยการใช้ GPS ในการบริหารการจัดการ

ธุรกิจองค์กร – สิ่งที่ธุรกิจองค์กรได้ประโยชน์จากการนำเอา GPS นำมาใช้ในการบริหารการจัดการธุรกิจขนส่งมีหลายอย่างเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรวดเร็วในการหาพิกัดของตำแหน่ง ความแม่นยำของตำแหน่งที่ตั้งที่แสดงจาก GPS สามารถทำให้องค์กรที่ให้บริการด้านการขนส่งวางแผนได้ตรงเป้ามากขึ้น ที่มากกว่านั้นคือ GPS สามารถช่วยธุรกิจองค์กรลดต้นทุนในการติดตามหรือที่เราเรียกว่า Tracking ได้มากขึ้นอีกด้วย โดยธุรกิจที่ประกอบกิจกรรมการขนส่งทั้งในและต่างประเทศมีมีการนำเอา GPS เข้ามาใช้งานแทบทุกองค์กรแล้ว แล้วคุณล่ะให้ความสำคัญในการใช้ GPS มาสร้างมูลค่าให้กับองค์กรของตนเองหรือไม่?

บุคคลทั่วไป – คุณอาจจะคิดไม่ออกว่าบุคคลทั่วไปจะใช้ประโยชน์จาก GPS ได้อย่างไร? แต่ในปัจจุบันนี้เราทุกคนที่มี Smart phone ต่างมี GPS อยู่ในมือถือทั้งหมด และประโยชน์ที่จะช่วยให้บุคคลทั่วไปหรือคนทั่วไปที่ไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Logistic คือสามารถรู้พิกัดที่ตั้งตำแหน่งของตัวเองได้จากโทรศัพท์มือถือ สำหรับใครที่กังวลเรื่องความปลอดภัยก็สามารถใช้ GPS ในการอ้างอิงตำแหน่งได้เช่นเดียวกัน ซึ่งการบอกตำแหน่งได้อย่างแม่นยำของ GPS นี้ทำให้คุณสามารถเดินทาง และไปตามที่ต่าง ๆ ได้แบบไม่ต้องกลัวหลง

GPS ช่วยบริหารจัดการธุรกิจให้ก้าวหน้าได้อย่างไร?

ช่วยนำทางการขนส่ง
เมื่อเราย้อนไปเมื่อสิบปีก่อนที่ยังไม่มีการนำเอา GPS มาใช้ในการบริหารการจัดการ เวลาเดินทางจะต้องอาศัยคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเส้นทาง แต่ปัจจุบันนี้การเดินทางหรือการขนส่งสินค้าไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่คุณมีคนขับรถและยานพาหนะก็สามารถขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ง่าย ๆ โดย GPS จะช่วยนำทาง และบอกเส้นทางให้กับคนขับรถได้ทราบตลอดเวลา ทำให้การเดินทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยจะไม่มีการหลงทางและไปถึงจุดหมายได้อย่างแม่นยำ

สามารถตรวจสอบเส้นทางได้
เราเชื่อว่าคุณจะต้องเคยสั่งสินค้าแล้วจ้างให้พนักงานส่งของส่งของให้กับคุณ ซึ่งธุรกิจหลายเจ้าที่ให้บริการด้านการขนส่งได้นำเอา GPS เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารการจัดการ ทำให้ผู้รับสินค้าสามารถติดตามสถานะการส่งสินค้าได้ว่าพนักงานส่งของได้ขับรถถึงตรงไหนแบบ Real-time แล้วยังบอกได้อีกด้วยว่าอีกประมาณกี่นาทีที่พนักงานส่งสินค้าจะไปถึงปลายทางที่คุณอยู่ นี่คือสิ่งที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าสินค้าจะถึงมือคุณ และยังช่วยให้องค์กรตรวจสอบเส้นทางการเดินทางของพนักงานส่งของได้แบบไม่ยาก

สามารถนำมาใช้ในการคมนาคมได้ทุกรูปแบบ
คุณอาจจะคิดว่า GPS สามารถนำมาใช้ในการบริหารการจัดการธุรกิจขนส่งทางบกเพียงเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว GPS สามารถนำไปใช้ได้กับการคมนาคมทางน้ำ ทางอากาศ ได้โดยไม่มีพรมแดนเลยก็ว่าได้ ซึ่งการนำเอา GPS มาใช้ในการคมนาคมทุกรูปแบบนี้ทำให้ระบบ Logistic มีความปลอดภัยและแม่นยำยิ่งกว่าเดิม ซึ่งทำให้ปัญหาความคลาดเคลื่อนในการเดินทางถูกลดให้น้อยลง แล้วยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจขนส่งได้อีกด้วย

ลดปัญหาเรื่องความปลอดภัย
สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากที่สุดนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยิ่งถ้าหากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางหรือการขนส่ง จีพีเอสติดตาม เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่สามารถติดต่อกับพนักงานส่งสินค้า แต่ได้มีการนำเอา GPS มาใช้ในการบริหารการจัดการธุรกิจขนส่ง คุณสามารถทราบได้ว่าพนักงานของคุณกำลังอยู่ที่ไหน ซึ่งการตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วนี้ ทำให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยของพนักงานขนส่ง ทรัพย์สินที่อยู่กับยานพาหนะ และสินค้าที่จะต้องส่งไปให้ถึงมือลูกค้ามากกว่าเดิม

ทำให้วางแผนการทำงานได้ดีเยี่ยมกว่าเดิม
นอกจากการบอกตำแหน่งที่แม่นยำ รวดเร็วของ GPS แล้ว มันยังทำให้คุณบริการการจัดการธุรกิจของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยการให้คุณสามารถวางแผนก่อนการออกเดินทางได้ เพราะบนแผนที่ที่รายงานด้วยระบบ GPS สามารถบอกเส้นทางจากต้นทางถึงปลายทางได้ อีกทั้งยังบอกสภานะการจราจรได้อีกด้วยว่าติดขัดมากน้อยแค่ไหน ทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรที่กำลังติดขัด แล้วเลือกใช้เส้นทางที่ทำให้ไปถึงปลายทางได้เร็วกว่าและปลอดภัยมากกว่าได้

ทุกวันนี้มีการใช้อุปกรณ์ GPS กันอย่างกว้างขวาง และประชาชนมีความรู้เรื่อง GPS เป็นอย่างดี เพราะได้มีการใช้ งานมานานระยะหนึ่งแล้ว และมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรในรูปแบบของดิจิตอล เช่น ในรถแท็กซี่จะพบอุปกรณ์ GPS เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่ง หรือการขับรถเพื่อท่องเที่ยวก็จะมีการแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมสถานที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก จุดชมวิว แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น และนักเดินทางก็มักจะพกอุปกรณ์ GPS ในรูปแบบ PND หรือ Smart Phone ที่ลง Application Software สำหรับการนำทาง เช่น Google Map แทนการพกพาสมุดแผนที่อย่างในอดีต ปัจจุบันนี้ระบบ GPS สามารถ ค้นหาถึงระดับบ้านเลขที่หรือเบอร์โทรศัพท์และนำทางไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

ในปัจจุบันนอกจากฟังก์ชั่นการนำทางพื้นฐานแล้วก็ยังมีการเตือนทางโค้ง จุดด่านเก็บเงิน จุดที่มักจะมีการตรวจจับความเร็ว ตำแหน่งกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจร การกำหนดความเร็วในถนนแต่ละสาย ข้อมูลการท่องเที่ยวพร้อมรายละเอียดพร้อม ภาพประกอบ ข้อมูลร้านอาหารอร่อย ภาพเสมือนจริง ข้อมูลจราจร TMC หรือ (Traffic Message Channel)

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก หรือ GPS ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการให้กับธุรกิจขนส่ง และหลายธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทาง ซึ่งในประเทศไทยของเราให้ความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์จาก GPS มากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา แต่สำหรับต่างประเทศที่พัฒนาแล้วพวกเขาได้พัฒนาล้ำหน้าบ้านเราไปแล้ว ต่อจากนี้การบริหารจัดการธุรกิจจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และจะทำให้ธุรกิจแต่ละประเภทลดต้นทุนได้อีกด้วย ได้เห็นประโยชน์จาก GPS อย่างนี้แล้ว คงต้องเริ่มวางแผนนำมาใช้กับธุรกิจกันได้แล้ว

สนใจ เเอดไลน์ LINE : @GeniusGPS

กลับหน้าหลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *