gps ติดตาม

gps ติดตาม สิ่งที่มีประโยชน์ในยุคสมัยนี้เป็นอย่างมาก ถ้าใครสนใจต้อง Genius tracksgps ติดตาม

gps ติดตาม จีพีเอส ถูกใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในแอปพลิเคชั่นมือถือเช่น Google Maps หรือในอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถยนต์ และอีกหลาย ๆ อย่างที่สามารถช่วยเรื่องความปลอดภัย โทรศัพท์มือถือของเรานั้นก็สามารถเปิดใช้งานจีพีเอสได้เช่นกัน นั้นหมายความว่าสามารถติดตามตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของเราได้ตลอดเวลา จีพีเอส และ จีพีเอสติดตาม ยังใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น สำหรับจุดประสงค์ทางทหาร อินเตอร์เน็ต ตรวจจับสัญญาณ และระบบโลจิสติกส์

GPS Real Time การใช้งาน และประโยชน์ของระบบ

จีพีเอส แบบ Real-Time ระบบที่ดีที่สุดในการติดตามยานพาหนะ ระบบนี้จะทำให้เราสามารถตรวจเช็คข้อมูลการเดินทางและสถานที่ปัจจุบันของยานพาหนะได้แบบทันที
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวัน โดยเชื่อมสัมพันธ์กับการใช้รถยนต์เพื่อการเดินทางและการขนส่งต่างๆ ก็คือ GPS ติดตามรถ

ซึ่งความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ก็คือ GPS Real Time ที่ช่วยตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้บริโภคมากขึ้น เพราะสามารถติดตามตำแหน่งของรถและทราบข้อมูลต่างๆ ได้แบบ Real-Time เลยนั่นเอง

ระบบติดตาม GPS สามารถทำงานได้หลายวิธี หากเป็นการใช้งานในเชิงธุรกิจ อุปกรณ์ GPS มักใช้เพื่อบันทึกตำแหน่งของยานพาหนะขณะเดินทาง ระบบบางระบบจะจัดเก็บข้อมูลภายในระบบติดตาม GPS ด้วยตัวเอง

เรียกว่าการตรวจจับแบบ Passive (Passive Tracking) และบางส่วนจะส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลส่วนกลางหรือระบบผ่านทางโมเด็มภายในหน่วยระบบ GPS เรียกว่า Active Tracking หรือ 2- Way GPS ที่รู้จักกันในชื่อของ GPS Real-Time

ระบบ GPS Real Time ยังเป็นประโยชน์อย่างมากด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย gps คือ เนื่องจากช่วยให้เจ้าของรถสามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนของยานพาหนะในเวลาใดก็ได้ และระบบติดตาม GPS ในรถอาจจะช่วยตำรวจช่วยหาตำแหน่งของรถยนต์ได้หากถูกขโมย

เครื่องมือติดตาม GPS Real Time ทำงานอย่างไร
เครื่องมือติดตาม GPS แบบเรียลไทม์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องติดตามแบบ Active โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบตำแหน่งของบุคคล, สัตว์, ยานพาหนะหรือวัตถุใดๆ ในแบบ Real-Time ได้

ผู้ใช้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของข้อมูลที่มีการอัปเดต gps คือ ซึ่งมีตั้งแต่ไม่กี่วินาทีไปจนถึงทุกๆ 2-3 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกบริการติดตาม GPS เพื่อรับข้อมูลการติดตามจาก GPS Tracker แบบ Real-Time

ระบบติดตาม GPS แบบ Real-Time จะตรวจสอบตำแหน่งและจะจัดเก็บข้อมูลในการเดินทางโดยอ้างอิงกับเหตุการณ์บางประเภท ตัวอย่างเช่น ระบบ GPS ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการเดินทางที่ผ่านมาในช่วง 12 ชั่วโมงก่อนหน้า

ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในระบบติดตามจีพีเอสประเภทนี้ gps คือ จะจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำภายในหรือในการ์ดหน่วยความจำซึ่งสามารถดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ได้ในภายหลังเพื่อการวิเคราะห์ ในบางกรณีข้อมูลสามารถถูกส่งโดยอัตโนมัติเพื่อทำการดาวน์โหลดแบบไร้สายตามจุดที่กำหนดไว้

ระบบติดตาม GPS แบบ Active หรือที่เรียกว่าระบบ GPS Real Time จะทำการส่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบ GPS ไปยัง portal หรือระบบติดตามข้อมูลส่วนกลางแบบ Real-Time ซึ่งระบบประเภทนี้มักเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับวัตถุในด้านธุรกิจ เช่น

  • การติดตามเรือขนส่งสินค้า
  • รถขนส่งสินค้า
  • การติดตามบุคคล

เช่น เด็กหรือผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้ดูแลสามารถทราบว่าบุคคลที่ติดตามอยู่ที่ไหน ณ เวลาปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ในการติดตามพฤติกรรมของพนักงานขับรถในขณะที่กำลังทำการขนส่งสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ข้อมูลใดที่ GPS Real Time สามารถให้ได้

อุปกรณ์ GPS Real – Time สามารถแสดงข้อมูลการติดตามด้วยความแม่นยำสูง ซื้อgps ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วยเส้นทางที่ใช้, ระยะทาง, เวลาหยุดพัก, การใช้ความเร็ว และอื่นๆ ในขณะที่ตัวติดตาม GPS อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า GPS แบบ Passive จะทำการบันทึกและเก็บข้อมูลการติดตามยานพาหนะหรือบุคคล

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากคอมพิวเตอร์ได้ในภายหลังซึ่งไม่ใช่แบบ Real – Time เหมือนกับระบบ GPS Real – Time ที่จะมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องจึงสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น กำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ การสื่อสารด้วยเสียงแบบสองทิศทางและการแจ้งเตือน

ความน่าเชื่อถือของระบบ GPS Real Time
ทุกวันนี้การติดตามตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะที่ไม่ได้ติดตั้งระบบติดตาม GPS Real – Time กลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น ทำให้ยานพาหนะทั้งส่วนบุคคลและยานพาหนะที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ gps คือ ต้องมีการติดตั้งระบบ GPS Real-Time เกือบทั้งหมด

แต่อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ก็อาจพบว่าข้อมูลจาก GPS Real – Time อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะเคยมีเหตุการณ์ที่คนขับรถตาม GPS แล้วระบบนำทางไปยังพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้ ดังนั้น จึงมีคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของระบบ GPS Real-Time

ทุกวันนี้เทคโนโลยีของ GPS Real Time มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากจนสามารถระบุตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะได้อย่างถูกต้องโดยมีความผิดพลาดไม่เกิน 3 เมตร แต่ทั้งนี้ก็มีปัจจัยบางอย่างที่มีผลต่อการทำงานของระบบ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือคือ คุณภาพของระบบซอฟต์แวร์และตัวรับสัญญาณ

ดังนั้น หากคุณต้องการความแม่นยำในการติดตามตำแหน่งของยานพาหนะโดยใช้เครื่องติดตาม GPS Real Time จึงจำเป็นต้องลงทุนในระบบที่มีความน่าเชื่อถือและมีการรับ / ส่ง / ประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลในระบบ GPS Rea l- Time ก็คือ สิ่งกีดขวาง เช่น อาคารสูง, อุโมงค์ และต้นไม้ที่หนาแน่น ที่ส่งผลกระทบต่อการถ่ายโอนข้อมูล เนื่องจาก GPS อาศัยข้อมูลที่ส่งจากดาวเทียม GPS ไปยังตัวรับสัญญาณของยานพาหนะซึ่งสิ่งกีดขวางประเภทนี้ อาจก่อให้เกิดปัญหาการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องชั่วคราว

และปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่มักพบกันก็ gps คือ ในบางพื้นที่ของโลกหรือบางประเทศมีสัญญาณ GPS ค่อนข้างต่ำที่อาจส่งผลต่อความถูกต้องในการทำงานของระบบ GPS Rea l- Time ได้

ประโยชน์ของระบบ GPS Real Time
เครื่องมือติดตาม GPS Real – Time เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้สามารถใช้ดูความเร็วของยานพาหนะ, สถานที่ปัจจุบันและรายละเอียดการติดตามอื่นๆ ได้ทุกเวลาที่ต้องการ จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดส่งและติดตามกรทำงานของพนักงาน

ระบบติดตาม GPS Real – Time สามารถรู้ตำแหน่งของยานพาหนะในเวลาปัจจุบันที่ช่วยป้องกันการโจรกรรมและติดตามยานพาหนะที่ถูกขโมยได้ ข้อดีคือ มีการอัปเดตข้อมูลอย่าง real time ที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากทุกที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและใช้ในการวางแผนเส้นทางการเดินทางรวมถึงบริหารจัดการธุรกิจขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบติดตาม GPS Real – Time มีความสำคัญ เพราะทำให้คุณทราบตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะและข้อมูลต่างๆ ในการเดินทาง ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของยานพาหนะและมีประโยชน์เมื่อยานพาหนะถูกโจรกรรม อีกทั้งยังสามารถใช้ในการติดตามข้อมูลการเดินทางของรถขนส่งและเรือขนสินค้า เพื่อประโยชน์ในการติดตามประสิทธิภาพในการขนส่งและการวางแผนธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ต่อไป

สนใจ เเอดไลน์ LINE : @GeniusGPS

กลับหน้าหลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *